Ra mắt cổng thông tin của nhóm Collector.

[ẹc]

Giải cứu ốc sên
Staff member
Đây chỉ là phiên bản ban đầu, sau này éc sẽ chỉnh sửa cho nó phù hợp hơn với nhu cầu.
Sau này mọi thông tin của CLT thu gom được sẽ post 1 bản bên này để dễ đọc tin hơn, còn forum vẫn là nơi thảo luận chính.
Mọi ý kiến, thắc mắc, bổ sung thì xin mời các bạn post vào trong này luôn.

http://buithixuan.info/home
 
Top