Latest activity

 • [Pu]
  [Pu] đã trả lời vào chủ đề Mắt biếc....
  Lại chạy vào thăm cái góc kẹt thân thương chẳng ai thèm ngó.
 • [ẹc]
  [ẹc] reacted to [Pu]'s post in the thread Mắt biếc... with Like Like.
  Hôm nay là tháng 5 năm 2024. Thế là mình gắn bó với forum dc tận 18 năm.
 • [Pu]
  [Pu] đã trả lời vào chủ đề Mắt biếc....
  Hôm nay là tháng 5 năm 2024. Thế là mình gắn bó với forum dc tận 18 năm.
 • [Pu]
  [Pu] reacted to [ẹc]'s comment on [ẹc]'s profile post with Like Like.
  ừa, chi phí domain tăng cao mà giờ thành viên cũng ko có bạn nào, với các bạn như Pu hay Carrot thi thoảng vẫn vô forum thì chắc domain...
 • [ẹc]
  [ẹc] commented on [ẹc]'s profile post.
  ừa, chi phí domain tăng cao mà giờ thành viên cũng ko có bạn nào, với các bạn như Pu hay Carrot thi thoảng vẫn vô forum thì chắc domain...
 • [Pu]
  [Pu] commented on [ẹc]'s profile post.
  Do phí domain đắt hở anh ẹc?
 • [Pu]
  [Pu] reacted to [ẹc]'s post on [Pu]'s profile with Like Like.
  domain forum buithixuan.info anh không duy trì tiếp trong năm tới nữa nha, anh chuyển qua dùng sub domain btx.365clo.com
 • [ẹc]
  [ẹc] left a message on [Pu]'s profile.
  domain forum buithixuan.info anh không duy trì tiếp trong năm tới nữa nha, anh chuyển qua dùng sub domain btx.365clo.com
 • [ẹc]
  [ẹc] reacted to [Pu]'s post in the thread Mắt biếc... with Love Love.
  Còn mỗi mình mình cứ quay về forum. :)
Top