Collector Team

Săn những khỏang khắc tuyệt vời nhất về ngôi trường Bùi Thị Xuân.

Công việc và nhiệm vụ

Threads
11
Bài viết
413
Threads
11
Bài viết
413

Thành quả của nhóm.

Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

Đóng góp tư liệu

Đóng góp hình ảnh, bài viết tư liệu cho nhóm để góp sức xây dựng cho forum.
Threads
6
Bài viết
33
Threads
6
Bài viết
33

Huấn luyện Collector

Nơi trao đổi, hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật sử dụng Collector, xử lý hình ảnh, chụp hình, săn tin.
Threads
5
Bài viết
52
Threads
5
Bài viết
52
Top