Tặng bác nguyen_thanh và thím Miami :)

Kumiho

Never die
Chẳng biết post ở đâu nữa. Nhưng thôi, nhạc thì cứ box âm nhạc mà phang vậy. Hi vọng 2 bạn này nghe xong sẽ hiểu ý của mình :)

僕は君に恋をする - Boku wa kimi ni koi wo suru
[FLASH]http://st.nhacso.net/flash/v78/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=http://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/XVBXU0Rb&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]
 
Top