http://buithixuan.info/panorama || Giới thiệu hỉnh ảnh Panorama của trường Bùi Thị Xuân đến mọi người là 1 cách để bạn thể hiện lòng tự hào khi được học dưới mái trường này.
"Các bạn có thể dùng chuột phóng to, thu nhỏ, quay qua phải, quay qua trái của tấm hình để có thể xem hình trọn vẹn."
Viết cảm nghĩ của bạn X
Photography: Ngo Quoc Duy
Creater: Le Hoa Binh
Location: Bui Thi Xuan schoolyard
Hosting: Bui Thi Xuan Forum
Tham khảo bản Panorama của trường THPT Marie Curie => http://mariecurie.biz/panorama