[10A7] Hình ảnh của lớp (Nhã Trúc chụp)

[ẹc]

Giải cứu ốc sên
Staff member
7029_1066501402418_1822546097_140580_2200315_n.jpg

7029_1066501442419_1822546097_140581_3881985_n.jpg

7029_1066501522421_1822546097_140583_6299478_n.jpg

7029_1066501602423_1822546097_140585_2092251_n.jpg

7029_1066501642424_1822546097_140586_8019582_n.jpg

7029_1066501682425_1822546097_140587_5107130_n.jpg

7029_1066501722426_1822546097_140588_326769_n.jpg

7029_1066501762427_1822546097_140589_3469778_n.jpg

7029_1066501802428_1822546097_140590_7102131_n.jpg

7029_1066501842429_1822546097_140591_5839126_n.jpg

7029_1066501922431_1822546097_140593_4493742_n.jpg

7029_1066501962432_1822546097_140594_3649082_n.jpg

7029_1066502002433_1822546097_140595_3088075_n.jpg

7029_1066502042434_1822546097_140596_3067363_n.jpg

7029_1066502082435_1822546097_140597_7144521_n.jpg

7029_1066502122436_1822546097_140598_2948741_n.jpg

7029_1066502162437_1822546097_140599_3948259_n.jpg

7029_1066502242439_1822546097_140601_6177936_n.jpg

7029_1066502322441_1822546097_140603_4861313_n.jpg

7029_1066502362442_1822546097_140604_6826627_n.jpg

7029_1066502402443_1822546097_140605_3125188_n.jpg

7029_1066502442444_1822546097_140606_6621506_n.jpg

7029_1066502482445_1822546097_140607_844649_n.jpg

7029_1066502522446_1822546097_140608_1606603_n.jpg

7029_1066502562447_1822546097_140609_3042132_n.jpg

7029_1066502602448_1822546097_140610_244838_n.jpg

7029_1066502642449_1822546097_140611_4000750_n.jpg

7029_1066502682450_1822546097_140612_7935691_n.jpg

7029_1066501082410_1822546097_140573_1112663_n.jpg

7029_1066501162412_1822546097_140574_3711780_n.jpg

7029_1066501202413_1822546097_140575_5075773_n.jpg

7029_1066501242414_1822546097_140576_4550879_n.jpg

7029_1066501282415_1822546097_140577_6327358_n.jpg

7029_1066501322416_1822546097_140578_2805354_n.jpg

7029_1066501362417_1822546097_140579_4872835_n.jpg


 

himmel

New Member
wow. nice:-bd
[xui quá, mình bị dính òi:banhbao12:]

thích nhất cái pic 2 bạn sinh đôi nương tựa vào bờ vai của nhau:banhbao30:
anw, rep phát
 

Min

New Member
chả thấy gì cả ... bình thường như bao người bình thường!! Học cũng giỏi nhưng ko đến nỗi xuất sắc 1 cách tuyệt vời, nhan sắc thì bt ..! Hừm, ý kiến riêng thôi, có mích lòng thì cũng bỏ qua cho
 
Top