Mắt biếc...

[Pu]

Nắng nhuộm tàn lá phong..
Staff member
Hồi đầu năm về VN vào trường chơi, định đi lông bông dọc hành lang thì bác bảo vệ đuổi ra không cho người lạ vào.
Tính mình thì cũng nhát, thế là lủi thủi đi dzìa.
 
Top