Nơi Sweet ( Boo ) bị sặc nước =)) .

sweetbuns_0411

New Member
<div class='quotetop'>Trích dẫn</div>
Còn DA đi với ta đi, ta bán ngươi cho xe bắp nướng.
Boo coan , cóa đi chơi ko[/b]
cóa : , ủa sasuke la ai zợ ;;)
<div class='quotetop'>Trích dẫn</div>
BOOOOOOOOOOOOOO đi chơi với dượng hell , với mẹ tina nà [/b]
hem >:P. đi zí pa thanh zí ma tina àh . sương pa thanh bụng bự ;))
dượng hell đí zí dì 2 đi ;))
 
Top