Nội quy

dark_king991

New Member
1/Ko được spam bài quá đáng (nếu đã nhắc nhở mà còn tái phạm thì admin xử lí)
2/Khi post bài phải bỏ dấu
3/Các thành viên ko được dùng các từ ngữ thô tục,ko được dùng lời lẽ khích bác lẫn nhau
4/Ko được có lời lẽ xúc phạm đến mod,smod và admin (có nghĩa là ko được chống đối Mod, Smod hay admin đó)
5/Các bài post lấy từ nguồn nào thì phải ghi rõ nguồn đó
Sẽ cập nhật sau .. ^^
 
Top