10A15 (1996-1999)

Mình là Huỳnh Tấn Lộc, lớp trưởng lớp 10A15 (1996-1999) do cô Điệp làm chủ nhiệm. Mình đang tìm lại bạn bè chung lớp để họp mặt. Hiện nay mình vẫn còn liên lạc với 1 số bạn sau:
Trần Thu Hằng
Nguyễn Kim Tín
Trương Minh Tài
Trần Đức Tín
Võ Xuân Vinh
Nguyễn Hoàng Sơn
Lê Huy
Điện thoại mình: 0972360079
 
Last edited:
Top