Danh sách và hình ảnh các lớp niên khóa 2009-2012

coco_peanut

Super Moderator
Staff member
Ðề: Kỷ yếu Lưu ảnh 2008- 2009 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÙI THỊ XUÂN


KHỐI LỚP 10 NK 2009- 2010

62.jpg

61.jpg

60.jpg

59.jpg

58.jpg

57.jpg

56.jpg

55.jpg

54.jpg

53.jpg

52.jpg

51.jpg

50.jpg

49.jpg
 
Top